Turquesa

Turquesa

Història:

La turquesa es fa quan solucions de coure entren en contacte amb roques riques en fosfata d\’alumini. Aquesta pedra és des de fa molt de temps coneguda pels indis de les Amériques degut als seus poders protectors i medicinals. Però són les creuades on els europeus li van donar el seu nom veient-la per primera vegada a Turquia.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

La turquesa té una acció benèfica en els estats depressius i retorna l\’impuls en els casos de gran cansament. Dóna la possibilitat de veure les conseqüències dels propis fets i d\’adonar-se que cadascun és el llaurador de la seva pròpia sort o fortuna. Permet trobar la seva pau interior i tenir una intuïció millor. No ens torna apàtics ja que retorna l\’alegria de viure. En l\’aspecte físic, els efectes d\’aquesta pedra són molt amplis. Disminueix el dolor de gota, es bona pels mals d\’estómac i per les malalties víriques. Augmenta l\’energia la qual cosa porta com a conseqüència que un se senti millor. A més, ella incrementa la facultat regenerativa, les percepcions sensitives i les activitats cerebrals.

La seva acció sobre els Txakras:

La turquesa pertany al Tercer Txakra, el del ventre, fent-lo més energètic. Dóna noves energies, neutralitza els bloqueigs negatius i retorna l\’alegria de viure. De manera general, té una bona influència sobre tot el tindrà o la seva aura. És per això que cal aplicar-ho el més possible sobre el plexe solar. En astrologia, aquesta pedra és associada al signe del Verge.