Safir

Safir

Història:

Com el robí, el safir és una varietat de corindó i una de les pedres precioses més cares. Després del diamant, el corindó és la pedra més dura del món. Se suposa que el seu nom ve del sànscrit “sani” que significa saturn. Era considerat com la pedra de Saturn practicament en totes les cultures.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

El safir és la pedra de la claredat que té set de coneixement i de saviesa. És amb claredat i sobrietat que les coses són controlades i tot el que no és necessari en la vida personal és rebutjat. Les emisions del safir són elevades, és per què això que les falsificacions són fàcils de detectar. Posseeix la facultat de posar ordre en els pensaments i de coordinar amb precisió la voluntat. Té una acció tranquil•litzadora sobre tot el cos i és recomana portar-lo sovint a les persones subjectes a accessos freqüents de còlera. Per aquest motiu, aquesta pedra també és apreciada per alumnes d\’institut i estudiants en general. En l\’aspecte físic, fa baixar la temperatura, té una acció analgèsica i en general, té una acció benèfica sobre tot l\’organisme.

La seva acció sobre els Txakras:

L\’energia del safir es concentra sobretot en el Sisè Txakra, el del front, on té una acció positiva sobre tot el camp energètic. El Txakra del front, també anomenat Txakra del Tercer Ull, dóna la possibilitat de jutjar racionalment però també de reconèixer les coses. En astrologia, el safir és associat al signe del Sagitari.