Pedres Precioses

Del grec lithos (pedra), la Litoteràpia és una medicina que utilitza l\’energia de les pedres per reequilibrar i reharmonitzar l\’organisme. Utilitza entres altres, set zones del cos, anomenades chakras, en les quals es troben els intercanvis energètics. La millor manera d\’abordar aquesta disciplina, és buscar informació sobre aquest tema a través de llibres. També són conegudes la Cristaloteràpia o la Gemoteràpia en aquest àmbit.

Història de les roques terapèutiques

És des de la més alta antiguitat que les roques són utilitzades per a finalitats mèdiques. Els grecs feien servir, per exemple, la pols de marbre contra les gastràlgies, o el jaspi vermell com fortificant. A Orient, l\’antimoni era considerat com el millor element contra les malalties infeccioses i les intoxicacions alimentàries. Els indis d\’Amèrica coneixien els beneficis de l\’argila i els efectes antisèptics del coure. A l\’Índia, el sulfat de ferro era un vermífug i el salpetre, un diürètic. A la Xina, moltes drogues minerals eren considerades com a mitjà per equilibrar o estimular les energies. Durant l´Edat Mitjana occidental, l\’alquímia, utilitzava molt sovint les pedres, precioses o no, contra les malalties, respectant la llei de similitud. Així per exemple, la maragda podia cuidar el fetge ja que es verda/groga… com la bilis.

La medicina a través de la Litoteràpia

L\’aspecte mèdic es troba en una medicina basada en les pedres precioses. Les pedres i els minerals posseeixen vibracions i qualitats aptes per deslligar les tensions físiques i psíquiques. Col•locades als nivells dels chakras (centres energètics del cos) o portades com a penjoll, les pedres precioses tenen el poder d\’alleujar els òrgans als quals han estat prèviament connectats.

La Litoteràpia utilitza l\’energia de les pedres per restablir l\’equilibri cos-ànima-esperit. Ens ajuda tant en l\’aspecte físic, psicològic com espiritual per l\’alliberament de certs bloqueigs emocionals i per la presa de consciència que permet.

Les pedres precioses tenen una acció ràpida i sense efectes secundaris. És eficaç per a tots, adults i nens. L\’energia de les pedres està vinculada a la seva composició química, al seu color i a la seva forma. Treballen especialment en el nostre cos, però sobretot sobre els nostres chakras (centre d\’energia).

Certes pedres calmen, altres estimulen, reforcen o creen una protecció. Fora de les sessions de Litoteràpia, el simple fet de portar una pedra sobre a sobre permet aprofitar els seus beneficis.

Els principis actius de la Litoteràpia

La Cromateràpia que és la teràpia a través dels colors, és un mètode alhora senzill i eficaç. L\’efecte dels colors no es pot percebre. Per a cada element de matèria, existeix una freqüència vibratòria energètica específica, que pot ser transmesa pels mateixos colors. Igualment, els nostres cossos subtils i els nostres Chakras posseeixen els seus propis nivells energètics i per tant també els seus propis colors. Utilitzant el tipus de color adequat, es pot tractar una malaltia o altre, centrant-se en els chakras o millorant els nostres cossos subtils. Els colors a part, aporten l\’energia mancant a les pedres corresponents.

Exemple : El vermell és un estimulant i un fortificant.

La Oligoteràpia té per missió reforçar el seu organisme a través del elements i els minerals. Aquests són utilitzats en quantitat infinitesimal i són també utilitzats en l\’homeopatia. En la composició química de cada pedra existeix generalment alguns minerals associats, els quals seran utilitzats com a base per al remei.

Exemple : Olivina = Silicat de Ferro i Magnesi.

Hi ha també un criteri energètic, que pot ser eficaç o no, depenent de la pràctica i del terapeuta. En funció de l\’estat energètic d\’aquest i del pacient, es pot arribar a tenir les fluctuacions necessàries per a la tria de les pedres adequades per a un tractament específic.

Aquesta nova ciència és anomenada \”LITOTERÀPIA\”. El nom esdevé degut a tots aquests tipus de teràpies reunides, juntament amb l\’energia transmesa per les pedres precioses.

Turmalina

Turmalina

Història:

Entre totes les turmalines, existeixen set varietats. Aquesta repartició no iclueix a les turmalines multicolors. Els holandesos que la van portar de Ceilan (Sri Lanka) cap al 1700 han batejat aquesta pedra basant-se en la paraula del singalès “turmali”, que significa “pedra multicolor”.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

Degut a la gran varietat de turmalina existent, els efectes d\’aquesta pedra són molt amplis. Per això, cal sempre consultar les propietats de cada varietat abans d\’utilitzar-lo en litoteràpia. De manera general, la turmalina aclareix l\’esperit i l´ànima. En l\’aspecte físic, la seva acció és molt variada : tant en l\’aspecte dermatològic com en els òrgans interns, la regeneració de les cèl•lules i teixits, la purificació, el sistema nerviós per citar-ne només alguns. Se la pot portar sempre a sobre o aplicar-la sobre la part del cos concernida. Si es desitja estimular els meridians, cal col•locar la punta d\’aquesta pedra en el sentit del flux energètic.

La seva acció sobre els Txakras:

En vista de les seves diferents varietats, la turmalina no pot explícitament ser atribuïda a un Txakra ja que és una pedra universal. En astrologia, no es pot tampoc relacionar-la a un signe precís però de manera general, és associada als signes del Cranc, del Balança i de l\’Escorpí.

Turquesa

Turquesa

Història:

La turquesa es fa quan solucions de coure entren en contacte amb roques riques en fosfata d\’alumini. Aquesta pedra és des de fa molt de temps coneguda pels indis de les Amériques degut als seus poders protectors i medicinals. Però són les creuades on els europeus li van donar el seu nom veient-la per primera vegada a Turquia.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

La turquesa té una acció benèfica en els estats depressius i retorna l\’impuls en els casos de gran cansament. Dóna la possibilitat de veure les conseqüències dels propis fets i d\’adonar-se que cadascun és el llaurador de la seva pròpia sort o fortuna. Permet trobar la seva pau interior i tenir una intuïció millor. No ens torna apàtics ja que retorna l\’alegria de viure. En l\’aspecte físic, els efectes d\’aquesta pedra són molt amplis. Disminueix el dolor de gota, es bona pels mals d\’estómac i per les malalties víriques. Augmenta l\’energia la qual cosa porta com a conseqüència que un se senti millor. A més, ella incrementa la facultat regenerativa, les percepcions sensitives i les activitats cerebrals.

La seva acció sobre els Txakras:

La turquesa pertany al Tercer Txakra, el del ventre, fent-lo més energètic. Dóna noves energies, neutralitza els bloqueigs negatius i retorna l\’alegria de viure. De manera general, té una bona influència sobre tot el tindrà o la seva aura. És per això que cal aplicar-ho el més possible sobre el plexe solar. En astrologia, aquesta pedra és associada al signe del Verge.

Topazi

Topazi

Història:

És el crom el que dóna al topazi el seu color groc. Les pedres blaves contenen ferro i les pedres castanya, manganès. La refracció del topazi és molt alta, la qual cosa explica que sigui sovint utilitzada com a imitació del diamant. En totes les cultures, és la pedra de Júpiter.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

El topazi és la pedra del desarrollament personal i de la saviesa. A Mèxic, per exemple, se l\’ha utilitzat per descobrir la veritat en casos jurídics. És la pedra que permet reconèixer la veritat en les tempestes del destí però també de tenir un esperit clar per llançar-se a noves coses. Gràcies a ella, s\’aprèn a reconèixer i a descobrir les seves pròpies riqueses. A llarg termini, permet recuperar l\’autoritat sobre la seva vida personal. Estimula el flux energètics en els meridians i reforça el sistema nerviós. Reforça també el metabolisme. És recomanat portar el topazi prop del cos per tal que pugui transmetre fàcilment les seves energies.

La seva acció sobre els Txakras:

El topazi pertany al Tercer Txakra, el del ventre, el cual representa el centre personal I per tant el centre del poder quan les energies circulen bé. És la pedra del foc personal que, tant en l\’aspecte físic com en l\’aspecte psíquic, juga un gran paper en totes les activitats de la vida. En astrologia, el topazi és associat al signe del Lleó.

Ull de tigre

Ull de tigre

Història:

Aquesta pedra ja era coneguda pels Romans. Els soldats la portaven en el moment de les batalles per protegir-se. A l´Edat Mitja, es portava com a collaret per protegir-se dels dimonis i dels sortilegis. L\’ull de tigre està compost de quars format de fibres de limonita. Aquests últims tenen un tall arrodonit que fa pensar en un ull. Es conegut el poder protector que té aquesta pedra.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

Aporta la pau interior i ajuda a superar els períodes d\’estrès tenint una visió avançada de les coses. A més, és d\’una gran ajuda en les situacions desesperades que exigeixen la presa de decisions importants. Té una gran força i no hauria de ser portat més d\’una setmana. És una pedra que ha de ser portada en els moments en què realment es necessita. Afluixa la circulació d\’energia i es recomanat en estats de gran nerviosisme i de sobrefunció de les glàndules suprarenals.

La seva acció sobre els Txakras:

L\’ull de tigre pertany al Segon Txakra, el dels genitals o matriu, que actua sobre les accións autodeterminades. Qui no troba el seu equilibri no té prou força i li costa superar les situacions difícils. L\’ull de tigre concentra les energies en aquest àmbit i fa que actuem de manera raonada. En astrologia, l\’ull de tigre és associat al signe del Verge.

Sodalita

Sodalita

Història:

La sodalita la trobem rarament sota forma cristal•lina, generalment es troba sota forma granulosa. Aquesta pedra apareix amb diferents tons blaus, per això se la pot confondre amb el lapislàtzuli. És però més fosc que el lapislàtzuli i es diferencia també en el preu. La sodalita és coneguda des de fa aproximadament 200 anys.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

L\’acció d\’aquesta pedra reforça a la personalitat. Dóna al que la porta el coneixement de si mateix ensenyant les virtuts i les feblesses. Lliura de sentiments de culpa i ajuda a dissoldre antics patrons de conducta. Impedeix subordinar-se als principis i a les regles dels demés quan aquests últims no corresponen a aquestes pròpies regles. Qui no sap expressar-se, li costa viure segons les seves pròpies regles. Aquesta pedra té una acció benèfica sobre la laringe i les cordes vocals i és una ajuda apreciable en el moment de les ronqueres o afonies de veu. El seu efecte refrescant fa baixar la tensió. És recomanat portar-lo a sobre un llarg període, millor si es porta com a collaret.

La seva acció sobre els Txakras:

La sodalita forma part del Cinquè Txakra, el del coll. El camp energètic d\’aquest Txakra juga un gran paper en la personalitat de la persona. Permet trobar les justes paraules per tal de ser ben comprès. En astrologia, aquesta pedra és associada al signe del Sagitari.

Maragda

Maragda

Història:

Aquesta pedra preciosa de color verd forma part de la família dels beril•lis. Treu el seu nom del grec “smaragdus” que significa “pedra verda”. Es gràcies al seu color incomparable dintre del àmbit dels minerals, la maragda ha esdevingut com una denominació per una tonalitat.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

La maragda és el símbol de la bellesa, de la riquesa intel•lectual i té una gran importància en la clarividència, la relació envers als demés i en el amor. Aporta alegria de viure, ganes de viure la vida. Ajuda a la gent a tenir relacions harmonioses i afavoreix la unitat de la parella. Gràcies a la seva condició oberta a la vida, ajuda a superar els cops que pot deparar el destí. La claredat intel•lectual que aporta, contribueix a tenir una bona visió general, el que condueix a nous coneixements i a tenir més ganes de viure, reforçant l´ànim i el valor. És la pedra del pensament, de la comprensió intuitive. També en l\’aspecte físic millora la visió. A més, ajuda al fetge en el seu treball de neteja, alleugereix les queixes reumàtiques i també reforça les defenses immunitàries.

La seva acció sobre els Txakras:

La maragda pertany al Quart Txakra, el del cor, ja que és una pedra de la relació harmoniosa. Quan el Txakra del cor és obert, es veu la vida amb el cor i els bloquejos espirituals es redueixen. En astrologia, la maragda és associada al signe del Balança.

Safir

Safir

Història:

Com el robí, el safir és una varietat de corindó i una de les pedres precioses més cares. Després del diamant, el corindó és la pedra més dura del món. Se suposa que el seu nom ve del sànscrit “sani” que significa saturn. Era considerat com la pedra de Saturn practicament en totes les cultures.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

El safir és la pedra de la claredat que té set de coneixement i de saviesa. És amb claredat i sobrietat que les coses són controlades i tot el que no és necessari en la vida personal és rebutjat. Les emisions del safir són elevades, és per què això que les falsificacions són fàcils de detectar. Posseeix la facultat de posar ordre en els pensaments i de coordinar amb precisió la voluntat. Té una acció tranquil•litzadora sobre tot el cos i és recomana portar-lo sovint a les persones subjectes a accessos freqüents de còlera. Per aquest motiu, aquesta pedra també és apreciada per alumnes d\’institut i estudiants en general. En l\’aspecte físic, fa baixar la temperatura, té una acció analgèsica i en general, té una acció benèfica sobre tot l\’organisme.

La seva acció sobre els Txakras:

L\’energia del safir es concentra sobretot en el Sisè Txakra, el del front, on té una acció positiva sobre tot el camp energètic. El Txakra del front, també anomenat Txakra del Tercer Ull, dóna la possibilitat de jutjar racionalment però també de reconèixer les coses. En astrologia, el safir és associat al signe del Sagitari.

Robí

Robí

Història:

Abans, aquesta pedra vermella era dita carboncle. En el 1800 es va descobrir que el robí, així com el safir, és una varietat de corindó, la segona pedra més dura del món. És una de les pedres precioses més cares, especialment quan el seu color vermell té tocs blaus.

La seva acció sobre el cos i l\’esperi :

Aquesta pedra del sol, del foc i de l\’amor dóna energia a la vida. Dóna una immensa força i aniquila tota letargia. Aquesta necessitat d\’activitat i de dinamisme no arriba en una acció autodestructiva ja que el robí estimula les facultats mentals i harmonitza el cos i l\’esperit. La seva acció estimulant provoca també un efecte sobre la sexualitat. Fomenta la febre com a mitjà de defensa, la qua es converteix en un aliada en els casos de malalties infeccioses. El robí estimula la circulació sanguínia ja que reforça les glàndules suprarenals. Té un efecte tranquilitzador en el moment de còlics, de gota i de mal de cap. És important rentar regularment els robins que han estat portats molt de temps i de recarregar-los posant-los al sol o en un bany de cristall de roca.

La seva acció sobre els Txakras:

El robí té una acció estimulant sobre el Primer Txakra, el de l\’Arrel. Les energies del cos depenen de la funció d\’aquest Txakra que per una banda renova energies esgotades i per una altre abasteix de noves. En astrologia, el robí és associat al signe del Lleó.

Quars rosa

Quars rosa

Història:

Aquesta pedra d\’un rosa tendre està emparentada amb el cristall de roca. Rarament però, es troba sota la forma cristal•lina. Deu el seu color en el manganès i en el titani. Durant segles, era considerat com la pedra de la fertilitat i de la màgia amorosa.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

Aquesta pedra del cor reforça la capacitat d\’identificació, el costat romàntic i el poder del cor. Ens torna sensible a les coses delicades de la vida i té una acció protectora en les penes sentimentals i les ferides emocionals. El seu color suau i harmoniós reforça el sentit de l\’estètica. És una pedra que té una oscil•lació dolça i suau i que és del tot apropiada per als nadons. També afavoreix la circulació en els teixits i la fertilitat, reforçant alhora el cor. Estimula els genitals i té un efecte positiu sobre els problemes sexuals.

La seva acció sobre els Txakras:

Aquesta pedra rosa pertany al Quart Txakra, el del cor. No només ajuda a la gent a obrir-se a les coses boniques de la vida sinó que també afavoreix la calor que ve del cor, la qual té una gran força. En astrologia, el quars rosa és associat al signe del Balança.

Quars fumat

Quars fumat

Història:

Són l\’alumini, el liti i les ones radioactives a les quals aquest quars obac és exposat sota terra que li donen el seu color. Als països alpins, ha estat sempre considerat com una pedra que protegeix de la injustícia.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

Aquesta pedra ajuda a superar les penes i les càrregues. El fa ésser menys vulnerable a l\’estrès. Reforça la facultat de discerniment separant la raó i els sentiments per tenir una vista més real de les coses. També és apreciada per les seves facultats que té per rebutjar i disminuir la influència de irradiacions . Reforça el sistema nerviós, disminueix els dolors contracturals. Té igualment un efecte benèfic envers els mals d\’esquena. En els casos extrems, cal tenir a la mà dos trossos de quars fumat i aplicar-los sobre les regions afectades. De manera general, és recomanat portar-lo a sobre un llarg període.

La seva acció sobre els Txakras:

El quars fumat té un efecte de repòs, el qual guarda una relació amb la terra, el que ho fa pertànyer al Primer Txakra, el de l\’Arrel. Aquest Txakra no és només el més elemental, és també el que estabilitza l\’ésser humà. Si s\’és estable i arrelat, el camp energètic és tranquil, per tant ho és també el sistema nerviós. En astrologia, el quars fumat és associat al signe del Capricorn.

Perla

Perla

Història:

La perla és d\’origen orgànic i no mineral. Es forma en un mol•lusc on un cos estrany s\’ha introduït i aquest últim és recobert de nacre. És una reacció de defensa del mol•lusc. La reflexió resplendent de la seva superficie provoca aquesta brillantor que té la perla. És només en el transcurs del segle 20 que les perles són cultivades i per això són produïdes en gran nombre.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

La perla té una acció benèfica especialment sobre la regió del ventre. Disminueix els mals d\’estómac, estimula la melsa i afavoreix l\’absorció de calci. Té una acció positiva sobre els mals de cap crònics, principalment si aquests últims són deguts a problemes digestius. De manera general, les perles tenen una acció positiva sobre el sistema nerviós i sobre els músculs.

La seva acció sobre els Txakras:

La perla està en relació directa amb el Tercer Txakra, el del plexe solar, ja que té una influència directa sobre aquesta regió del cos. En astrologia, la perla és associada al signe dels Peixos.

Òpal

Òpal

Història:

L\’òpal és la primera pedra que va ser utilitzada en joieria. Això ha estat provat en el moment d´excavacions arqueològiques. La seva refracció opalescent és deguda a la presència d´aigua en les boles de sílice que apareixen en el moment de la seva formació. Si l´aigua es perd, l\’efecte opalescent disminueix. Per això, cal conservar l\’òpal en un lloc humit.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

El seu interior virolat dóna ja una idea de les seves accions. Atenua la depressió i la malenconia, retornant les ganes de viure. Dóna la possibilitat d\’alegrar-se i de ser emocional. El gran optimisme que irradia també pot provocar accions boges. És una pedra de les belles arts ja que desperta el gust de la bellesa i de la poesia. L\’acció d\’aquesta pedra és molt positiva sobre la vida i la salut.

La seva acció sobre els Txakras:

Per la seva acció enversa a la terra, l\’òpal pertany al Premier Txakra, el de l\’Arrel. És el Txakra basic, elemental i la seva funció té una influència sobre tots els altres Txakras. En astrologia, l\’òpal és associat al signe del Lleó.

Obsidiana

Obsidiana

Història:

L\’obsidiana es forma en el moment del refredament ràpid de corrents de lava. Aquest refredament ràpid impedeix la formació d\’estructures cristal•lines, el que condueix a la formació de masses riques en aigua, en gas i en minerals. És el que dóna a l\’obsidiana el seu aspecte vidriós. Ja a l\’edat de pedra, els homes utilitzaven l\’obsidiana per fabricar eines i els asteques també ho apreciaven molt.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

L\’obsidiana juga el paper d\’un mirall en el qual es poden veure els seus costats obacs per tal d\’integrar-los a la seva personalitat i formar així una unitat. Reforça la comprensió i la consciència i profunditza en el món dels sentiments. De manera general, afina la percepció; hom reconeix els enganys i els atacs sobre la ment, els quals són de pressa dissolts. En l\’aspecte físic, desfà les tensions i els bloqueigs. Cura els xocs sobre les cèl•lules, les quals han quedat lesionades degudes a ferides. Afavoreix la circulació sanguínia, provocant un rescalfament a les extremitats. En general és un bon mitjà per curar les ferides.

La seva acció sobre els Txakras:

L\’obsidiana està lligada al Premier Txakra, el de l\’Arrel, que és el responsable de la bona gestió de l\’energia a tot el cos. És el txakra que més lligat a la material està i el que té una influència sobre totes les funcions vitals. La renovació cel•lular i el recàrrec energètic passen pel txakra de l\’Arrel. En astrologia, l\’obsidiana és associada al signe del Balança.

Pedra de Lluna

Pedra de Lluna

Història:

La pedra de lluna opalescent és un feldspat. La refracció típica que té, prové de l\’estructura de les làmines del seu interior. Pot ser blanca o tenir reflexos blaus lletosos. Se l\’associa a la lluna i a la deessa de la lluna. És una pedra que té una acció receptiva, és per aquest motiu que se la considera també com la pedra de la intuïció o la pedra del cor. Al Extrem Orient i a Europa, és utilitzada en l\’àmbit de l\’amor.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

En vista de la seva acció estimulant sobre l\’epífisi, aquesta pedra augmenta la percepció de la llum. Aquesta incrementa la clarividència i regula els cicles hormonals sincronitzant-los en el cicle lunar. A més, atenua el somnambulisme i afavoreix els somnis. Aprofundeix els sentiments i impedeix les reaccions espontànies i irracionals. En generals, és una pedra que estimula la fecunditat, que apaivaga les dismenorrees i té una acció positiva sobre la menopausa. Se\’l pot portar en com a penjoll però també, en el moment de sessions de meditació, posant-lo sobre el front o el cor.

La seva acció sobre els Txakras:

La pedra de lluna forma part del Setè Txakra, el de la Corona, i facilita la resolució de bloqueigs a tot el cos energètic. És pel txakra de la Corona que absorbim l\’energia còsmica. A més, la subconsciència s\’adapta als cicles planetaris i estelar. En astrologia, la pedra de lluna és associada al signe del Cranc.

Malaquita

Malaquita

Història:

La malaquita es forma a les regions que posseixen coure. L\’aigua de superfície rica en àcid carbònic dissol el coure contingut a les roques i es lliga al carbonat de coure bàsic i soluble a l\’aigua. Aquest mineral és la font de nombroses llegendes. Des de fa molt de temps, és una pedra destinada principalment a les dones i a les deesses. Des de l\’edat mitjana, és converteix en una pedra esencial per a les llevadores ja que la malaquita facilita els parts.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

La malaquita és la pedra de la sensualitat, de la bellesa i de manera general dels arts bonics. És també una pedra de la justícia ja que ofereix la possibilitat de posar-se en el lloc dels altres i de sentir el que l\’altre sent. La malaquita dóna inspiració i fa la vida més intensa. Les ferides del passat es poden obrir de nou però cadascun pot d\’ocupar-se\’n d´elles. La malaquita fa adonar-se de les coses però no és una pedra que ajuda transformar-les. Això pot ser de totes maneres compensat, estimulant les activitats mentals per facilitar la comprensió. En l\’aspecte físic, la seva acció principal es refereix als genitals femenins apaivagant-se la dismenorrea i facilita el part. Estimula les activitats mentals i nervioses.

Lapislàtzuli

Lapislàtzuli

Història:

Aquesta pedra blava era aparentment coneguda pels Egipcis encara que no es pot garantir que es tractés de lapislàtzuli. El seu nom ve del persa i significa “pedra blava”. És la pedra dels sobirans i està estretament vinculada a les divinitats. Es el resultat de la transformació de calcària en marbre i de ferro fet que fa que apareixin inclusions de pirita daurades.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

La lapislàtzuli ajuda a fer-se un bon coneixedor de la seva pròpia vida ja que aporta sinceritat, saviesa interior i valor. La veritat personal puja a la consciència i els conflictes no són resolts per compromisos sinó de manera clara. És una pedra per a les persones tímides ja que ajuda a ser obert i a posar-se en contacte amb altres persones. A més, augmenta la fidelitat, tan la fidelitat de les seves pròpies opinions com també envers als éssers propers. Cuida els problemes de coll, sobretot si aquests últims són degut a paraules no dites. Estimula la tiroide i allarga el cicle menstrual.

La seva acció sobre els Txakras:

La seva acció principal sobre el coll fa que pertanyi al Cinquè Txakra, el del coll. És doncs preferible portar-lo en collaret. En el moment de meditació, es pot posar sobre el front, el qual ajuda molt als treballadors que necessiten estar molt concentrats. Reabsorbeix l\’energia acumulada en aquesta part i la refreda. En astrologia, aquesta pedra blava que és el lapislàtzuli és associada al signe del Verge.

Kunzita

Kunzita

Història:

La kunzita, anant del rosa a la violeta, és una varietat de la espodumena. Es forma a partir de solucions de magma àcides i riques en liti. La espodumena és important en el camp farmacèutic ja que produeix liti. El seu nom prove de F. Kunz que la va descobrir a California.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

La kunzita és la pedra de la dedicació. Redueix les tensions. Pot intesificar la entrega per realitzar una tasca la qual demana molt d´esforç I d´aquesta manera conseguir arribar al seu objectiu. Fa que la persona es torni oberta a la crítica constructiva i augmenta la facultat d\’ajudar sense oblidar-se d´un mateix. És una pedra que té una acció benèfica sobre els nervis, tant en l\’aspecte físic com psíquic. Atenua els dolors lumbars i les neuràlgies i també pot apaivagar les crisis d\’epilèpsia. Ajuda a trobar la seva agilitat psíquica i física disminuint els dolors d\’articulacions i les tensions musculars a nivell del cor.

La seva acció sobre els Txakras:

No és només el seu color ambrat que ho fa pertànyer al Quart Txakra, el del Cor. La seva facultat d\’obrir els cors també el classifica en el Txakra del Cor. Un cor tancat torna a la persona freda i inflexible enfront d\’altres i d\’ella mateixa. En astrologia, aquesta pedra és associada al signe dels Peixos.

Corall

Corall

Història:

El corall es forma a partir de les dejeccions calcàries de petits pòlips marins. No és doncs un mineral sinó un ésser viu. Se\’n troba en nombrosos mars del món i és el corall vermell el més cobejat en joieria. A l\’Egipte antic, es feia servir el corall per protegir-se i també era utilitzat en els actes de màgia de l\’amor.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

El corall accentua el desig d\’harmonia i de complicitat, el que fa d\’ell un objecte molt cobejat en el àmbit de l´amor. Ajuda a mantenir el cap fred i fa desaparèixer les pors i el nerviosisme. El corall té accions molt positives per a les dones. Apaivaga els dolors deguts a la dismenorrea, protegeix el nen abans de néixer, facilita el part i ajuda els nens en la fase on els hi surten les dents. El corall també és aconsellat a les dones en la menopausa. Gràcies a la seva forta posseïdora de calci, té una acció positiva en els casos d\’osteoporosi. A més, regula la tensió sanguínia, augmenta l\’hematopoesi i prevé les infeccions.

La seva acció sobre els Txakras:

El corall forma part del Primer Txakra, el de l\’Arrel. Aquest txakra es veu reforçat i regulat pel corall, el qual comporta que es tingui un estil de vida més tranquil i equilibrat. El Txakra de l\’Arrel juga un paper preponderant en la formació òssia i l\’hematopoesi. En astrologia, el corall és associat al signe del Capricorn.

Cornalina

Cornalina

Història:

Aquesta pedra és una varietat de la calcedònia i deu el seu color vermell – vermell morè al seu contingut de ferro. El seu nom ve del llatí “cornuts”, és a dir “banya”. Els Egipcis la feien servir com a regal posat-la en una tomba. Hildegard de Bingen també ha mencionat les seves propietats curatives.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

La cornalina és una pedra que dóna fermesa. Ajuda a tenir valor per vencer la monotonia quotidiana, a plantar cara a les proves de la vida i a acabar el que s\’ha començat. És una pedra que ajuda a guardar una relació amb la realitat. A part, aquesta pedra té una acció positiva sobre l\’amistat ja que reforça l\’esperit d\’equip. Ajuda la digestió i millora la qualitat sanguínia. La cornalina és una pedra que escalfa que és apropiada per a tenir una bona circulació sanguínia dels òrgans interns i dels teixits. Enforteix les genives i també pot ser xuclat com un caramel.

La seva acció sobre els Txakras:

La cornalina està en relació directe amb el Primer Txakra, el de l\’Arrel, ja que és la pedra de la fermesa en l\’aspecte espiritual i energètic i afavoreix els processos de reconstrucció del cos, com l\’hematopoesi, la formació òssia i dents. En astrologia, la cornalina és associada al signe del Verge.

Jade

Jade

Història:

El jade és el terme genèric que designa les pedres com la jadeïta i la nefritis. El seu nom ve probablement dels conquistadors espanyols que el deien “piedra d\’ijada” (la pedra del flanc). Les cultures antigues coneixien el jade per a les seves virtuts renals. Fins i tot si pot tenir diferents colors, el jade de color verd és el més estès.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

El jade té una efecte tranquil•litzador. És recomanada a les dones que desitgen un nen. Dóna a la vida un costat lúdic i afavoreix la pau interior. D\’un altre costat, estimula les activitats intel•lectuals accelerant la presa de decisions. El jade ajuda les funcions renals. A més, actua sobre el sistema nerviós i sobre les glàndules suprarenals, incrementa la vitalitat i el temps de reacció.

La seva acció sobre els Txakras:

El jade es relaciona directament amb el Quart Txakra, el del Cor, d\’una part gràcies a les seves oscil•lacions roses i verdes i d\’altra banda gràcies a les seves suaus i tranquil•litzants energies per a la ment. En astrologia, el Jade és associat al signe del Balança.

Hematites

Hematites

Història:

L\’hematites és un pedra que ja era coneguda pels Egipcis per a les seves virtuts sanguínies. Té certament l\’aparença d\’un metall brillant però quan se\’l posa en aigua, l´acoloreix en vermell sang. És aquesta propietat la que li ha donat el seu nom que provee del grec “Haimatites” derivat de “Haima” (sang). Ben sovint, és anomenat oligist però no cal confondre\’ls ja que aquest últim és l\’heliotropi.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

L\’hematites té una bona acció sobre la sang ja que posseïx força ferro i afavoreix l\’hematopoesi gràcies al trànsit a l\’intestí prim i augmenta la concentració d´oxigen a la sang. És una ajuda apreciable en el moment de grans pèrdues sanguínies i en el moment del creixement. A més, els hemofílics coneixen la seva acció benèfica que evita la formació d\’hematomes. De manera general, l\’hematites és un de fortificant que s\’apaivaga i retorna vitalitat. No cal oblidar la seva acció purificant sobre l\’aura. En el moment de ferides, cal aplicar-lo a continuació sobre la pell i mantenir un contacte regular.

La seva acció sobre els Txakras:

L\’hematites és una pedra que forma part del Premier Txakra, el de l\’Arrel. Aquest Txakra regeix totes les fases de producció del cos com per exemple la formació òssia i l\’hematopoesi. Gràcies a la seva acció purificadora de l\’aura, l\’hematites té un influència sobre tots els Txakras. En astrologia, l\’hematites és associada al signe del Aries.

Granat

Història:

En vista dels diferents tipus de pedres Granat, els mineralogistes conclouen que es tracta de diferents minerals. Tanmateix, tenen totes les mateixes bases químiques i físiques. Paral•lelament al seu color vermell que és el més conegut, aquesta pedra també pot ser verda, castanya, negra i fins i tot rosa o groga. El granat també és conegut com a “robí”.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

Quan tot sembla que s´esfondra com un castell de cartes, el granat és la pedra que ofereix possibilitats. Reforça la força interior i ajuda a superar passatges difícils de la vida i a desfer-se de velles costums per tal de fer lloc a noves idees per posar-les en pràctica amb dinamisme sense esperar. No només, el que el porta rep l\’energia necessària sinó que també rep la força per trencar certs tabús i gosar fer coses noves. El granat té particularment una acció sobre la sang, activa el metabolisme i estabilitza la circulació sanguínia. Els bloqueigs poden ser resolts i les cicatrius curades més aviat, poc importa que es tracti de ferides internes o externes. Per tal que la seva acció es desenvolupi plenament, el granat ha de ser aplicat directament sobre la pell.

La seva acció sobre els Txakras:

L\’acció del granat se situa a nivell del Primer Txakra, el de l\’Arrel, és a dir el Txakra que administra la perseverança. Si les energies no poden circular perquè el Txakra de l´arrel està bloquejat, ens sentim sense arrel ni força. En astrologia, el granat és associat al signe del Aries.

Fluorita

Fluorita

Història:

No fa tan temps que aquesta pedra es coneguda. Aquesta apareix sota diferents colors, el que posa difícil la seva classificació i els errors no són exclosos. Treu el seu nom del fluor i és una pedra que s\’esmicola fàcilment, lo qual fa que no sigui una pedra utilitzada en la fabricació de joies.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

La fluorita és una pedra que ajuda a estructurar la seva vida i contribueix a pensar lliurement. La llibertat és el crédo de totes les seves accions ja que treballa a les portes de la subconsciència, ajuda a expressar amb harmonia les coses bloquejades. Ajuda doncs a desenredar les implicacions i a reordenar les coses. Ajuda a actuar sense pressió ja que aporta estabilitat emocional i consciència en si mateix. No només en l\’aspecte mental sinó també físic, ajuda a trobar el seu dinamisme. Atenua les rigideses de les articulacions, regenera les mucoses com per exemple les de les vies respiratòries. Incrementa les activitats cerebrals, I és molt útil posar-lo per exemple sobre el despatx per potenciar l\’aprenentatge.

La seva acció sobre els Txakras:

És relacionat no només amb el Cinquè Txakra, el del coll, sinó també amb el Setè Txakra, el de la Corona. Estructura, ordre però també expressió lliure del desig i de l\’acció són regits pel Cinquè Txakra. El reconeixement de relacions importants i les funcions cerebrals són regits pel Setè Txakra. En astrologia, aquesta pedra alhora forta i fràgil és associada al signe de l\’Escorpí.

Òpal de foc

Òpal de foc

Història:

Aquesta pedra dinàmica vermella es troba principalment a les regions volcàniques i va ser introduïda a Europa al començament del segle 19 per F. von Humboldt. És potser aquesta la raó per a la qual és també anomenada la pedra del descobriment. Se li atribueix la facultat d\’ajudar a superar les dificultats.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:

Aquesta pedra té una acció extremadament energètica i desperta el foc interior. Transmet un efecte dinàmic, impulsiu i entusiasta. Si es necessita ràpidament energia, cal portar l\’òpal de foc prop del cos. D\’un costat, reforça l\’alegria de viure i la sexualitat, d\’un altre costat pot desbloquejar emocions que des de molt de temps han quedat contingudes. No és una pedra per al pensament racional ja que té un poder emocional fort. La seva acció sobre la cos és un reflex de la seva acció mental i espiritual. Tanmateix incrementa les empentes d\’adrenalina i estimula els òrgans sexuals. Lluita contra les baixades d\’energia, física i moralment.

La seva acció sobre els Txakras:

L\’acció de l\’òpal de foc porta en primer lloc sobre el Segon Txakra, que correspon a l\’alegria de viure. Aquest Txakra regula les energies positives, la sexualitat i la creativitat en general. L\’òpal de foc ajuda a resoldre els bloqueigs. En astrologia, l\’òpal de foc és associat al signe del Sagitari.

Diamant

Diamant

Història:
El nom del diamant ve del grec “adamas” que significa “indomable”. És el més dur dels minerals i la llegenda diu que ha estat trobat per primera vegada a l\’estoig mèdic d\’un xaman africà. És constituït de carboni pur i és d\’una claredat extraordinària, el seu indici de refracció és molt elevat.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:
Com la seva aparença, la seva acció energètica també és portada sobre la claredat. Contribueix a la claredat de l\’esperit i afavoreix la llibertat de pensament i d\’acció. Sense oblidar el fet que incita el que el porta a continuar sent-se fidel. Els estats depressius són disminuïts ja que ajuda a pensar i a veure les relacions entre les coses de manera clara. Afavoreix la guarició dels òrgans vinculades al pensament i contribueix a la depuració de tot el cos. O bé se\’l porta en joia, o bé és posat al front per a incrementar la reflexió. A més, augmenta el poder de totes les altres pedres.

La seva acció sobre els Txakras:
El diamant és lligat directament al Sisè Txakra, el del front, facilitant l\’aprehensió de relacions complexes veient-los amb un esperit clar i guiant l\’esperit cap a la seva llibertat d\’acció. De més, té el poder de desbloquejar tots els altres Txakras i també un se\’n pot servir per resoldre les energies estancades en l\’aura. En astrologia, el diamant és associat al signe del Lleó.

Citrin

Citrin

Història:
Aquesta pedra generalment groc clar pertany al grup dels quarsos. Obté el seu color gràcies a la presència de molt febles quantitats de ferro que són emmagatzemades en diverses capes. És només al segle 16 que ha estat classificada entre els quarsos. Abans, s\’utilitzava el seu nom per designar diferents pedres com el beril•li o el zircó.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit :
És una pedra dinàmica que dóna inspiració, alegria de viure i el desig de canvi. Gràcies a ella, s\’és obert a la vida ja que ajuda a superar els estats depressius i contribueix a enfrontar la vida de forma valiente y constructiva. Fa brillar el sol en la vida. En l\’aspecte físic, la seva acció depuradora ajuda a eliminar per exemple els substàncies pesades o els excedents dels medicaments ja que augmenta l\’activitat del fetge. També disminueix els problemes dermatològics. Se\’l pot utilitzar sota totes les formes però és més eficaç com elixir.

La seva acció sobre els Txakras:
És una pedra que estimula el foc de la vida tan en el ambit físic com en el psíquic. És per això que és atribuïda al Tercer Txakra, el del plexe solar. En l\’aspecte físic, té una acció depuradora, el qual es troba també en l\’àmbit espiritual. El que es troba en bona salut en el seus trenta enfronta positivament la vida. En astrologia, és associada al signe del Aries.

Crisocol.la

Crisocol.la

Història:
És l\’erosió del coure per aigües de superfícies riques en sílice que donen a llum aquesta pedra bleu-vert. Els indígenes americans la coneixien ja com pedra medicinal podent calmar les emocions i reforçar les defenses immunitàries.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:
La seva forta acció ajuda a trobar l\’equilibri i s\’apaivaga les fortes emocions. Gràcies a ella, és més fàcil trobar-s\’hi en un món en canvi perpetu i de fer millor de cara als atzars de la vida. Aclareix els pensaments i les accions tot ajudant a trobar una distància sana respecte a les coses i a les situacions per tal de continuar els seus objectius personals i aquells en comú amb els altres. En l\’aspecte físic igualment, aquesta pedra té una acció equilibrant ja que purifica el fetge i el fortifica, la tensió arterial abaixa i la funció tiroidal és regulada. Actua positivament sobre els problemes digestius deguts a l\’estrès i posseeix virtuts espasmolítiques, sobretot en relació amb la dismenorrea.

La seva acció sobre els Txakras:
L\’acció de la crisocol.la afecta a nombrosos centres energètics, molt particularment el quart Txakra, el del cor. En primera lloc, ajuda a tenir un amor propi sa obrint-se cordialment al món. En els símptomes corporis, ha de ser aplicada directament o se la pot portar permanentment a la butxaca. En astrologia, aquesta pedra és associada al signe del Taure.

Calcedònia

Calcedònia

Història:
Aquest quars prové de les solucions de sílice que travessen les capes rocoses espessint-se a les cavitats per acabar cristal•litzant-se. Els cristalls fins tenen tal indici de refracció que l\’efecte Tyndall es produeix. Només el blau de la llum es reflecteix, el vermell es reabsorbeix. Des de l\’Antiguitat, aquesta pedra era coneguda per a aquestes virtuts a disminuir els dolors deguts als canvis climàtics.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:
La Calcedònia és una pedra lleugera. Transmet despreocupació i ajuda a veure les coses més positivament. Afavoreix el contacte envers als altres facilitant l\’escolta i ajudant a expressar-se bé. Obre a una comprensió millor del nou i de la creativitat i a posar-los en pràctica. És per això que se\’l diu també la pedra de la diplomàcia. Té una acció benèfica en les malalties de les vies respiratòries i afavoreix la regeneració de les mucoses. Baixa les altes temperatures i disminueix els dolors deguts als canvis climàtics. Per a les mares que alleten, és aconsellada per afavorir la producció de llet.

La seva acció sobre els Txakras:
L\’acció principal de la calcedònia es situa en el Cinquè Txakra, el del coll, és a dir sobre la comunicació en general i la facultat d\’expressar-se en particular. Físicament parlant, es troba a nivell de la tiroide que és regulada pel Txakra del coll. En astrologia, la calcedònia és associada al signe dels Bessons.

Ambre daurat

Ambre daurat

Història:
Aquesta pedra daurada és una resina que al llarg de millions d´anys s´ha anat transforman en fòssil. És la pedra preciosa més antiga de la humanitat i és utilitzada com a pedra medicinal des de fa més de 7000 anys. Abans, es creia que l\’ambre daurat era viu ja que, contràriament a les altres pedres, és calent al tocar-lo. Fregant-lo en llana o seda, s\’electritza, I això li ha valgut el nom d\’Electró que els grecs li van posar.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit :

L\’ambre daurat porta la calor del sol i afavoreix la serenitat, la felicitat i la despreocupació. És interessant saber que contribueix al dolçor i a la manca de fermesa quan és guarnit amb consciència. No és una pedra moderna sinó més aviat tradicional. Moltes mares de famílies coneixen la seva acció positiva sobre els nens en les seves dents donant-los l\’ambre daurada a masticar o fent un collaret que pengen al coll dels seus nens. L\’acció és reforçada si la mare ha portat la cadena prèviament. El seu camp d\’acció àmplia va dels mals d\’estómac passant pels dolors renals per estendre\’s als problemes dermatològics. Cal tanmateix portar-lo relativament molt de temps.

La seva acció sobre els Txakras:
En vista del seu camp d\’acció, és clar que l\’ambre daurat forma part del Segon Txakra, el dels genitals o matriu. Té una acció benèfica la cual retorna l\’equilibri. Aquest Txakra és el de la voluntat i dels sentiments. L\’Ayurveda localitza també l\’Agni, l\’element foc, a la regió del ventre. En astrologia, l\’ambre daurat és associat al signe del Lleó.

Cristall de Roca

Cristall de Roca

Història:
El cristall de roca és un quars clar i transparent. Ja en l\’antiguitat, es considerava com una pedra medicinal i màgica. Els grecs creien fins i tot que el cristall de roca era gel. Era utilitzat com a pedra medicinal per combatre les malalties i com a pedra màgica per combatre els dimonis. Avui encara, s´utilitza en la fabricació de boles de cristall. Sabem que està compost de solucions de sílice pures.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:
De manera general, el cristall de roca té una acció d\’amplificació sobre totes les altres pedres i és l\’únic cristall a ser utilitzat. Té qualitats purificadores sobre el cos i l\’esperit. Aviva el pensament, el qual reforça la percepció. Ajuda a reforçar la seva opinió i a fer desaparèixer les barreres mentals. És la pedra dels curanderos i dels xamans que revitalitza i estimula el sistema nerviós. A més, ajuda a abaixar la febre, a apaivagar les inflamcions i posseeix qualitats analgèsiques.

La seva acció sobre els Txakras:
És una pedra extremadament clara de la qual les vibracions són pures, això és per què es troba en el Sisè Txakra, el del tercer ull o del front. La seva blancor i la seva transparència fan d\’ella un prisma que descompon la llum en tots els colors de l\’arc iris. Afavoreix la relació entre el món espiritual i el món terrestre i ajuda a separar restriccions materials. En astrologia, el cristall de roca és associat al signe de l\’Escorpí.

Aventurina

Aventurina
Història:
L\’aventurina forma part de la família dels quarsos. És un quars bast i de color verd que deu la seva aparença espurnejant a la mica de crom de la qual és cobert. El seu nom actual es remunta al segle 17 i ve de l\’italià “té ventura”, és a dir “aventura”.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:
Gràcies a la seva acció relaxant sobre l\’esperit, afavoreix la tolerància i el fet d´acceptar les opinions desconegudes. Apaivaga les emocions tals com la còlera i ens torna més pacients. Paral•lelament, desenvolupa la individualitat, l\’abundància d\’idees i la facultat d\’entusiasme. En l\’aspecte físic, estimula la digestió dels greixos i abaixa la taxa de colesterol. Prevé l\’arteriosclerosi i per tant els infarts del miocardi. De manera general, ajuda a la regeneració dels teixits cardíacs i té efectes analgèsics i antiinflamatoris tot reforçant els teixits conjuntivitis. Per aquestes finalitats, cal portar-lo molt de temps en penjoll o en braçalet. En els casos aguts, pot directament ser posat sobre la part concernida.

La seva acció sobre els Txakras:
La seva acció sobre els Txakras :
El seu camp d\’acció físic i espiritual col•loca l\’aventurina en el Quart Txakra, el del cor. Harmonitza el cor espiritual i facilita la vida en comú. En vista de les seves qualitats psíquiques, és una pedra que pot ser utilitzada com a joia o per a la medialitat. En astrologia, l´aguamarina està associada al signe Balança.

Aiguamarina

Aiguamarina

Història:
Aquesta pedra ja era coneguda pels Egipcis ja que se n\’ha trobat en antigues mòmies. És ja al Renaixement que va rebre el seu nom actual. En efecte, és gràcies al seu blau verd transparent, semblant al color del mar, que ha estat batejada com a aiguamarina, que en llatí significa “aigua de mar”. Abans, se l\’atribuïa ja a les deesses del mar. És una pedra de la família dels beril•lis que té el seu color blau degut als rastres de ferro.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:
L\’aiguamarina és una pedra molt tendra sovint utilitzada per a les seves propietats calmants en el moment de forts canvis emocionals. Dóna una calma serena, sigui directament o sigui sota la forma de essència al seu propietari. És una pedra que amplia l\’horitzó espiritual i que afavoreix la mediació i la clarividència. Reforça la sinceritat i la resistència i aclareix els pensaments confusos. Té una influència sobre les hormones, reforça el sentit visual i equilibra els desordres del sistema immunitari. És per això, que és recomanat en els casos d\’al•lèrgia tals com la rinitis al•lèrgica o les malalties autoimmunitàries.
La seva acció sobre els Txakras:
Aquesta pedra marina té una influència positiva sobre tota l´aura (els camps energètics). Té tanmateix una forta relació amb el Cinquè (el del coll) com en el Sisè Txakra (tercer ull). Posant -lo sobre el Cinquè Txakra, ajuda a expressar-se clarament i a tenir confiança en si mateix. Utilitzat-lo en el Sisè Txakra, afavoreix la claredat de l\’esperit i la medialitat. En astrologia, l\’aiguamarina està associada al signe del Verge.

Ametista

Ametista
Història:
Són els rastres de diòxid de manganès que donen a l\’ametista el seu color i tenen dues atomicitats. Es forma a les roques volcàniques en les quals bombolles de gas han format cavitats de diferents grandàries. Se la pot de vegades trobar en falles o en roques magmàtiques. El seu nom ve del grec “a-methystos”, el que significa “no ebri”. Al llarg de l´Edad Mitja, l\’ametista no ha perdut res del seu valor. Hildegarde de Bingen ha testimoniat les seves virtuts terapèutiques.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:
Aquesta varietat de quars de color violeta reforça la presència mental i el sentit de les realitats. L\’ametista té el poder d\’alliberar antigues restriccions i és d\’una ajuda precisa en el tractament de dependències. Els àrabs ja li reconeixien virtuts per a un son sense malson. Tanmateix, cal saber que el somni ha de ser estimulat fortament per tal d\’aclarir el que no ha estat treballat. Si s\’hi arriba, es gaudeix d\’un son tranquil i reparador. En l\’aspecte físic, ajuda a combatre els mals de cap, les inflamacions i les contusions. Una gran geoda d\’ametista pot ella sola, millorar el clima d\’una habitació sencera.

La seva acció sobre els Txakras:

És no només a causa del seu color sinó també a causa de la seva acció que l\’ametista forma part del Sisè Txakra, el del tercer ull. Relaciona els centres superior i inferior d\’un ésser i ajuda aquest últim a trobar la saviesa. Molt particularment les geodes i les puntes d\’ametista són utilitzades en meditació. En astrologia, l\’ametista és associada al signe dels Peixos.

Àgata

Àgata

Història:
L\’àgata és una calcedònia d\’origen volcànic. Es forma en les cavitats en el moment del refredament de la lava on s\’acumulen les solucions de sílice calentes abans de refredar-se i de solidificar-se per fer-se quars. L\’àgata pren una forma diferent segons els diferents components que se superposen. Es parla d\’àgata en forma d\’ametlla si no comprèn més que espai interior buit i àgata en forma de geoda si una cavitat s\’ha format en el seu centre.

La seva acció sobre el cos i l\’esperit:
La seva acció es concentra principalment en l\’àmbit espiritual i psíquic enfocant la vista sobre l\’essència, és a dir no només percebent els problemes sinó també resolent-los simplement i de manera lògica. Contribueix a un estil de vida contemplatiu i pel seu suport, condueix a la maduresa espiritual. L\’estimació realista de si mateix i el sentiment de seguretat que despren l\’àgata en fa d´ella una pedra ideal per a la mare i el nen. En l\’aspecte corporal, l\’àgata afavoreix el trànsit intestinal i alleuja la dermis. Té també una acció tranquil•litzadora en els trastorns de la visió. Per al tractament de problemes físics, cal aplicar l\’àgata sobre la part del cos concernida ; en altres casos, n\’hi ha prou amb tenir-lo a l\’abast de la vista com per exemple enganxat a la finestra del despatx.

La seva acció sobre els Txakras:
L\’acció de l\’àgata no deixa dubte que forma part del Primer Txakra, és a dir el de l\’arrel. El primer Txakra se situa sota la columna vertebral i controla sobretot el recte, l\’intestí gros o inclús la pròstata. Degut a la seva estabilitat interior, el Primer Txakra deixa aparèixer les relacions energètiques. En astrologia, l\’àgata és associada al signe del Verge.